Attention!
www.evdito.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове счетоводно

Счетоводни услуги, обслужване и консултации

счетоводно приключване

 • Евдито ЕООД е специализирано счетоводно предприятие, регистрирано още през далечната вече 1997 година. От тогава до сега дружеството се стреми да бъде винаги от полза за своите бизнес пратньори. Всъщност задавали ли сте си някога въпроса:

  „Защо счетоводна кантора, а не счетоводител на място?“

  Отговорът на този въпрос е чисто икономически – намаляват разходите за счетоводство и отношенията с държавната администрация. Това се отнася най-много за фирмите от малкия и среден бизнас, които не могат да уплътнят работното време на един счетоводител работещ на място, особено сега във времената на всеобща икономическа криза! Ето защо сме ценени от нашите клиенти: с ентусиазъм, желание, знания и опит ние вършим тази работа вместо тях. Ако искате да не Ви се налага да посещавате офисите на държавната администрация и да съсредоточите времето и енергията си във Вашия бизнес може да разгледате този сайт за подробности или просто да ни се обадите за среща и повече информация. Ние с радост ще отделим от нашето време за Вас!

  Акценти от нашата работа

  Счетоводни услуги, счетоводни консултации, текущо счетоводно отчитане, счетоводител ДДС, счетоводно приключване, данъчни декларации, счетоводно обслужване, данъчни консултации, финансови консултации, фирмено счетоводство, трудово правни консултации ...

  Нови телефони:

  • гр. София
  • ул. "Майстор Алекси Рилец", №17, партер
  • тел: 02/437 23 43;
  • gsm: +359 896 694 125
  • факс: 02/437 23 44

  Тази страница е предназначена за всички, които:

  1. не разбират нищо от счетоводство и финанси;
  2. разбират но нямат време за това;
  3. не са толкова богати, че да плащат високи данъци.

   Ако това сте Вие обадете се !
  ...

  Счетоводни услуги
  Начало / Счетоводни услуги...


 • Ползвайки нашите услуги:

  • Вие ще улесните работата си с данъчната администрация /или този компонент от Вашия бизнес може изобщо да отсъства/
  • имате текущ поглед върху състоянието на бизнес Ви
  • следим за Вас всички промени в данъчното и осигурително законодателство
  • бързи и ефективни решения на възникнали казуси
  • данъчна защита за нашите клиенти

  Как ви се струва? Ако все още считате, че можете да се справите сами с всичко това желаем Ви успех, но за по-сигурно вижте с какво може да ви помогнем и просто ни се обадете.


  ...

  Услуги
  Начало / Счетоводни услуги...


 • НИЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ НЕ САМО РЕШЕНИЯ, НО И ЩЕ РАБОТИМ ВМЕСТО ВАС !

  Име на фирмата:

  “ЕВДИТО” ЕООД

  Управител:

  Евгений Димитров Тодоров

  Адрес за кореспонденция:

  1612 гр.София, ж.к..”Хиподрума”, бл.114 А, вх.В, ет.13

  Офис:

  гр. София, ул. "Майстор Алекси Рилец", №17, партер
  тел: 02/437 23 43; GSM:+359 897 988 250; +359 896 694 125; факс: 02/437 23 44

  e-mail: evdito@finance.bg
  Мисия на фирмата:

  “С цялата си дейност се стремим да споделяме знанията си с нашите партньори, за да повишим резултата от техния бизнес. Считаме, че само това е пътя за увеличаване на нашата положителна репутация”.

  Фирмен девиз:

  “Да споделим успеха, като разделим усилията за постигането му.”

  Предмет на дейност:

  “ЕВДИТО” ЕООД е създадена през 1997 г. Основната й дейност е свързана с едностранно и двустранно счетоводно обслужване на предприятия. Финансови и данъчни консултации. Консултации свързани с външно кредитиране. Разработка на бизнес планове. Трудово – правни консултации. Консултации в областта на фирменото управление.

  Как ви се струва? Ако все още считате, че можете да се справите сами с всичко това желаем Ви успех, но за по-сигурно просто ни се обадете.

   

  ...

  За фирмата
  Начало / Счетоводни услуги...


  • Организация на счетоводната отчетност съобразно приложимите станадарти
  • Обработка на счетоводните документи
  • Изгтвяна на амортизационни планове и отчитане на дълготрайните материални активи
  • Отчитане на стоково – материални запаси
  • Регистрация по ЗДДС
  • Изготвяне и подаване на дневници и СД по ДДС на електронен носител
  • Изгтвяне и подаване на VIES декларации
  • Изготвяне и подаване на декларации по системата ИНТРАСТАТ
  • Изготвяне и подаване на отети пред БНБ във връзка със статистиката и платежния баланс.
  • Изготвяна на периодични и годишни справки според нуждите на фирмата
  • Справки за плащания и салда
  • Изотвяне на документи и съдействие за получаване на кредити – овърдрафт, кредитни линии или с цел инвестициии.
  • Изготвяне на годишните финансови отчети и подаване в НСИ
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации и тяхното подаване
  • Подаване на ГФО в търговския регистър.
  • Представителство пред органите на НАП и НОИ
  1. Годишно приключване на счетоводната дейност на предприятието
  2. изготвяне на данъчни декларации свързани със:

   - Закона за облагане доходите на физически лица (ЗОДФЛ)
   - Закона за данък добавена стойност (ЗДДС)
   - Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
   - подаване на справки в националния статистически институт (НСИ)
  ...

  Фирмено счетоводство
  Начало /  / Счетоводни услуги...


 • ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

  • За да се води счетоводство на фирма трябва да се познава отлично счетоводното, данъчното, трудовото и административно законодателство.
  • Трябва да се познават отлично националните и международни счетоводни стандарти.
  • Трябва да имате компютърна грамотност и да разполагате с необходимата техника.
  • Трябва да имате здрави нерви при контактите ви с администрацията.
  • Трябва да знаете, че ние правим всичко това всеки ден и знаем как.


  НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ ЗНАЯТ, ЧЕ:

  • Могат да се консултират по всяко време за всички възникнали финансови и административни въпроси.
  • По всяко време техните финансови интереси са защитени.
  • Партньорството с нас е финансово изгодно, тъй като не им се налага да назначават счетоводители на постоянен трудов договор.
  • Ние сме професионалисти и добре си вършим работата а тяхното доверие в нас е доказателството за това.
  ...

  Любопитно
  Начало /  / Счетоводни услуги...


 • Годишна  декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2012 година.

  Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността.  Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет. 

  Тази година, срокът за подаване на годишната данъчна декларация за корпоративни данъци е 1 април, тъй като 31 март е неделя. Този срок важи както за фирмите, които дължат данък, така и за тези, които не са извършвали дейност.

  Наред с това задължение остава и задължението за уведомяване на Националния статистически институ, че фирмата не е извършвала дейност през 2012 година. Това уведомяване може да бъде извършено по електронен път, ако фирмите имат електронен подпис или по пощата или на място в НСИ.

  ...

  И фирмите без дейност подават годишни декларации
  Начало /  / Счетоводни услуги...