Attention!
www.evdito.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове счетоводни

Счетоводни услуги, обслужване и консултации

счетоводни консултации

 • Евдито ЕООД е специализирано счетоводно предприятие, регистрирано още през далечната вече 1997 година. От тогава до сега дружеството се стреми да бъде винаги от полза за своите бизнес пратньори. Всъщност задавали ли сте си някога въпроса:

  „Защо счетоводна кантора, а не счетоводител на място?“

  Отговорът на този въпрос е чисто икономически – намаляват разходите за счетоводство и отношенията с държавната администрация. Това се отнася най-много за фирмите от малкия и среден бизнас, които не могат да уплътнят работното време на един счетоводител работещ на място, особено сега във времената на всеобща икономическа криза! Ето защо сме ценени от нашите клиенти: с ентусиазъм, желание, знания и опит ние вършим тази работа вместо тях. Ако искате да не Ви се налага да посещавате офисите на държавната администрация и да съсредоточите времето и енергията си във Вашия бизнес може да разгледате този сайт за подробности или просто да ни се обадите за среща и повече информация. Ние с радост ще отделим от нашето време за Вас!

  Акценти от нашата работа

  Счетоводни услуги, счетоводни консултации, текущо счетоводно отчитане, счетоводител ДДС, счетоводно приключване, данъчни декларации, счетоводно обслужване, данъчни консултации, финансови консултации, фирмено счетоводство, трудово правни консултации ...

  Нови телефони:

  • гр. София
  • ул. "Майстор Алекси Рилец", №17, партер
  • тел: 02/437 23 43;
  • gsm: +359 896 694 125
  • факс: 02/437 23 44

  Тази страница е предназначена за всички, които:

  1. не разбират нищо от счетоводство и финанси;
  2. разбират но нямат време за това;
  3. не са толкова богати, че да плащат високи данъци.

   Ако това сте Вие обадете се !
  ...

  Счетоводни услуги
  Начало / Счетоводни услуги...


 • Ползвайки нашите услуги:

  • Вие ще улесните работата си с данъчната администрация /или този компонент от Вашия бизнес може изобщо да отсъства/
  • имате текущ поглед върху състоянието на бизнес Ви
  • следим за Вас всички промени в данъчното и осигурително законодателство
  • бързи и ефективни решения на възникнали казуси
  • данъчна защита за нашите клиенти

  Как ви се струва? Ако все още считате, че можете да се справите сами с всичко това желаем Ви успех, но за по-сигурно вижте с какво може да ви помогнем и просто ни се обадете.


  ...

  Услуги
  Начало / Счетоводни услуги...


 • НИЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ НЕ САМО РЕШЕНИЯ, НО И ЩЕ РАБОТИМ ВМЕСТО ВАС !

  Име на фирмата:

  “ЕВДИТО” ЕООД

  Управител:

  Евгений Димитров Тодоров

  Адрес за кореспонденция:

  1612 гр.София, ж.к..”Хиподрума”, бл.114 А, вх.В, ет.13

  Офис:

  гр. София, ул. "Майстор Алекси Рилец", №17, партер
  тел: 02/437 23 43; GSM:+359 897 988 250; +359 896 694 125; факс: 02/437 23 44

  e-mail: evdito@finance.bg
  Мисия на фирмата:

  “С цялата си дейност се стремим да споделяме знанията си с нашите партньори, за да повишим резултата от техния бизнес. Считаме, че само това е пътя за увеличаване на нашата положителна репутация”.

  Фирмен девиз:

  “Да споделим успеха, като разделим усилията за постигането му.”

  Предмет на дейност:

  “ЕВДИТО” ЕООД е създадена през 1997 г. Основната й дейност е свързана с едностранно и двустранно счетоводно обслужване на предприятия. Финансови и данъчни консултации. Консултации свързани с външно кредитиране. Разработка на бизнес планове. Трудово – правни консултации. Консултации в областта на фирменото управление.

  Как ви се струва? Ако все още считате, че можете да се справите сами с всичко това желаем Ви успех, но за по-сигурно просто ни се обадете.

   

  ...

  За фирмата
  Начало / Счетоводни услуги...


  1. Изготвяне на трудови и граждански договори
  2. Подаване на уведомления в НАП за сключените трудови договори или за прекратяване на трудови договори /уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда/
  3. Изготвяне на ведомости за заплати
  4. Изготвяне на всички необходими документи при прекратяване на трудовите договори – заповеди и други
  5. Издаване и попълване на трудови кнжки
  6. Издаване на служебни бележки за НАП, за детски и други необходими справки
  7. Издаване на удостоверения образец УП 2 и УП 3
  8. Изготвяне и подаване на декларации образец 1 и образец 6 в НАП
  9. Изготвяне на необходимите документи и подаване на болнични листове в НОИ за получаване на обезщетения по Кодекса на труда – за временна неработоспособност, бременнност и ражадане, трудова злополука и др.
  10. Попълване на платежните нареждания за задълженията към бюджета.
  ...

  Трудово-правни консултации
  Начало /  / Счетоводни услуги...


  • гр. София
  • ул. "Майстор Алекси Рилец", №17, партер
  • тел: 02/437 23 43;
  • gsm: +359 897 988 250; +359 896 694 125
  • факс: 02/437 23 44
  ...

  Контакти
  Начало / Счетоводни услуги...


 • В този раздел ще намерите полезни докумнети свързани със счетоводството на вашата фирма, различни видове бланки, необходими при регистрация на фирми по ДДС и т.н  

  1. Документи за регистрация на фирма
  2. Отчитане на факторинг в търговски дружества
  3. Фактура
  4. Годишна декларация по чл.50 ЗДДФЛ 2013 с баркод
  5. Годишна декларация по чл.92 ЗКПО с баркод
  6. Новите сметки на НАП
  7. Служебна бележка за доходи от наем
  ...

  Счетоводни документи
  Начало /  / Счетоводни услуги...


  1. Финансови и икономически анализи и прогнози
  2. икономическа обосновка на бизнес планове;
  3. представителство пред кредитни институции;
  4. данъчна защита;
  5. обжалване на данъчни и ревизионни актове;

   

  ...

  Финансови и данъчни консултации
  Начало /  / Счетоводни услуги...


 • Най-полезните връзки при упражняване на счетоводни услуги и консултации: НАП, НОИ, НСИ, Агенция по заетостта, Търговски регистър, Държавен вестник, Министерство на финансите ...
  1. Национална агенция за приходи /НАП/
  2. Национален осигурителен институт /НОИ/
  3. Национален статистически институт /НСИ/
  4. Министерство на финансите
  5. Министерство на труда и социалната политика
  6. Агенция по Заетостта
  7. Национална здравноосигурителна каса
  8. Търговски регистър
  9. Агенция по вписванията
  10. валутни курсове на БНБ
  11. Полезен калкулатор
  12. Държавен вестник
  ...

  Полезни връзки
  Начало /  / Счетоводни услуги...


 • ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

  • За да се води счетоводство на фирма трябва да се познава отлично счетоводното, данъчното, трудовото и административно законодателство.
  • Трябва да се познават отлично националните и международни счетоводни стандарти.
  • Трябва да имате компютърна грамотност и да разполагате с необходимата техника.
  • Трябва да имате здрави нерви при контактите ви с администрацията.
  • Трябва да знаете, че ние правим всичко това всеки ден и знаем как.


  НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ ЗНАЯТ, ЧЕ:

  • Могат да се консултират по всяко време за всички възникнали финансови и административни въпроси.
  • По всяко време техните финансови интереси са защитени.
  • Партньорството с нас е финансово изгодно, тъй като не им се налага да назначават счетоводители на постоянен трудов договор.
  • Ние сме професионалисти и добре си вършим работата а тяхното доверие в нас е доказателството за това.
  ...

  Любопитно
  Начало /  / Счетоводни услуги...


  • Организация на счетоводната отчетност съобразно приложимите станадарти
  • Обработка на счетоводните документи
  • Изгтвяна на амортизационни планове и отчитане на дълготрайните материални активи
  • Отчитане на стоково – материални запаси
  • Регистрация по ЗДДС
  • Изготвяне и подаване на дневници и СД по ДДС на електронен носител
  • Изгтвяне и подаване на VIES декларации
  • Изготвяне и подаване на декларации по системата ИНТРАСТАТ
  • Изготвяне и подаване на отети пред БНБ във връзка със статистиката и платежния баланс.
  • Изготвяна на периодични и годишни справки според нуждите на фирмата
  • Справки за плащания и салда
  • Изотвяне на документи и съдействие за получаване на кредити – овърдрафт, кредитни линии или с цел инвестициии.
  • Изготвяне на годишните финансови отчети и подаване в НСИ
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации и тяхното подаване
  • Подаване на ГФО в търговския регистър.
  • Представителство пред органите на НАП и НОИ
  1. Годишно приключване на счетоводната дейност на предприятието
  2. изготвяне на данъчни декларации свързани със:

   - Закона за облагане доходите на физически лица (ЗОДФЛ)
   - Закона за данък добавена стойност (ЗДДС)
   - Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
   - подаване на справки в националния статистически институт (НСИ)
  ...

  Фирмено счетоводство
  Начало /  / Счетоводни услуги...