Attention!
www.evdito.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове семейства

Счетоводни услуги, обслужване и консултации

Хазната ще връща пари на младите семейства

Хазната ще връща пари на младите семейства с ипотечен кредит за единствено жилище. И през 2013 г. един от членовете на младо семейство с ипотека може да намали годишните си облагаеми доходи с платените през миналата година лихви по заема. Така той ще дължи по-малко данъци и хазната може да му върне пари.

Например ако през миналата година сте платили 5000 лв. за лихви, с тях ще ви бъдат намалени облагаемите доходи и хазната трябва да ви върне 10% данък, което прави 500 лв. Облекчението се ползва, като до 30 април 2013 г. се подаде годишна данъчна декларация за облагане на доходите в офиса на НАП по постоянен адрес.