Attention!
www.evdito.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове адрес

Най-актуални страници адрес

 • Специални цени за Olympios Zeus 3*, Гърция All Inclusive Гърция, вили "Olympios Zeus'' 3*, All Inclusive

 • Пристигнаха три нови автобуси

 • Техническа поддръжка на сайт Техническа поддръжка сайт

 • Счетоводни услуги, обслужване и консултации

  Допълнителни услуги

  1. Застрахователно посредничество – за удобство на нашите клиенти извършваме услуги по застраховане на имущество.
  2. Съдействие за получаване на банкови кредити – на физически и юридически лица
  3. Съдействие за обслужване от служба по трудова медицина съгласно изискванията на закона за безопасни условия на труд /ЗБУТ/
  4. Съдействие при регистрация на нова фирма в Търговския регистър
  5. Обжалване на ревизионни актове и данъчна защита пред органите на НАП
  6. Предоставяне на адрес за кореспонденция /офис адрес под наем/ - предоставяме адрес за кореспонденция с НАП, съгласно ДОПК. На този адрес Вашата фирма ще бъде откриваема в работно време, като рпи склюване на договор Ви предоставяме освен адрес, също така факс номер, пощенски адрес и цялата кореспонденция, която пристига за Вас Ви я препращаме според предварителната уговорка – веднага, веднъж седмично или на друг период от време. Тази услуга е много удобна за стартиращ бизнес, защото пести изключително много средства.