Attention!
www.evdito.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове декларация

Най-актуални страници декларация

 • Нова Година в Истанбул – Между Европа и Ориента (от Плевен, Велико Търново, Габрово) 29.12.2019 още ...

 • Нова Година Нова Година 2020

 • Израел - древност и съвремие - 5HB - 21.04.2020; 01.05.2020г. още ...

 • Счетоводни услуги, обслужване и консултации

  Счетоводни документи

  В този раздел ще намерите полезни докумнети свързани със счетоводството на вашата фирма, различни видове бланки, необходими при регистрация на фирми по ДДС и т.н  

  1. Документи за регистрация на фирма
  2. Отчитане на факторинг в търговски дружества
  3. Фактура
  4. Годишна декларация по чл.50 ЗДДФЛ 2013 с баркод
  5. Годишна декларация по чл.92 ЗКПО с баркод
  6. Новите сметки на НАП
  7. Служебна бележка за доходи от наем