Attention!
www.evdito.com
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове партньори

Счетоводни услуги, обслужване и консултации

Партньори

EVDITO - Партньори

Наши партньори са предимно малки и средни предприятия от частният сектор на икономиката.

Тяхната дейност е насочена в области като:

търговия, здравеопазване, производство, обучение, услуги, транспорт, строителство, озеленяване, телекомуникации и др.

Ето само някои от тях:

  1. Дино – Габрово
  2. Нome БГ ООД
  3. Електросити ЕООД
  4. Холи инс БГ

“ЕВДИТО” ЕООД благодари на всички свои партньори за това, че съвместната ни работа е подчинена на взаимно зачитане на интересите, доверие и лоялност. Считаме, че това са задължителни предпоставки за съществуването и развитието на успешно и дългогодишно сътрудничество.